- SERVEIS -

Tránsitos Euromag proporciona les prestacions següents:

  • Atenció de la càrrega a la sortida de fàbrica i operacions prèvies a l’enviament fins al port o l’aeroport d'embarcament.
  • Transports marítims, terrestres (per carretera i ferrocarril) i aeris.
  • Emmagatzematge, ompliment dels contenidors, control de l'embalatge, seguiment de les comandes i informació sobre l'estat de preparació de les mercaderies.
  • Assistència logística i documental als exportadors i als importadors: carta de crèdit, certificat d'origen i qualsevol altre document que sigui necessari.
  • Reserva d'espais amb les companyies marítimes i aèries (la selecció d'aquestes companyies es determinarà per la freqüència de les sortides, la durada del viatge, la fiabilitat i el cost, i també es tindran sempre en compte les condicions de la destinació, les variables d'un servei marítim a un altre i les especificitats dels ports de destinació: ports comercials, ports secs, rapidesa d'atracada, terminis de lliurament de les mercaderies,
  • Despatx de duanes, control dels documents i de les «valises»,
  • comunicació de les estimacions de sortida, confirmació dels embarcaments, verificació i transmissió expressa dels documents relatius a l'expedició.)